Βιτρώ -3-

Διακόσμηση

Sailbot

Πίνακας για τοίχο η και εσωτερικό χώρισμα πόρτας
Υλικό που χρησιμοποιήθηκε ειναι σε αυτή την περίπτωση opalina
Ενδεικτική τιμή 300 € για διαστάσεις στο m2

Βιτρώ,Διακόσμηση