Βυζαντινά 10

Πινοκοθήκη Ολυμπία

Παναγία

Αντίγραφο απο την χριστιανική αγιογραφία
Μεταξοτυπία σε φύλλο χρυσού (23Κ)
Διαστάσεις από 40mmx60mm

'Eργα Χαρακτικά,Religious