Βυζαντινά -11-

Πινοκοθήκη Ολυμπία

Χριστός

Αντίγραφο απο την χριστιανική αγιογραφία
Μεταξοτυπία σε φύλλο χρυσου (23Κ)
Διαστάσεις από 40mmx60mm

'Eργα Χαρακτικά,Religious