Πινακοθήκη Ολυμπία 1

Πινακοθήκη Ολυμπία

‘Αρτεμης&Νιόβη

Μοτίβο από την αρχαία ελληνική μυθολογία
Χαρακτικό σε χρυσό (23Κ) η ασήμι 925 ‰
Διαστάσεις από 40mmx60mm. Τιμή από 250 €

'Eργα Χαρακτικά,Pinacoteca Olympia