Africa motif 1

Africa art motif

Africa artmotif

Mεταξοτυπία σε ασήμι 925‰.
Μοτίβο από την συλλογή Αfrica ενυπόγραφο.
Εκδίδεται σε διαστάσεις από 60mmx90mm. Τιμή 270 €.

Philips Africa,Αφιερώματα