Διακόσμηση

Μοτίβο ψηφιδωτού

Μοτίβο ψηφιδωτού για πάτωμα η τοίχο
Υλικά που χρησιμοποιούνται είναι μάρμαρο, γυαλί, σμάλτο
Ενδεικτική τιμή -ανάλογα με υλικά & σχέδιο- από 1500-4000 € /m2

Διακόσμηση

Μοτίβο ψηφιδωτού

Μοτίβο ψηφιδωτού για πάτωμα η τοίχο
Υλικά που χρησιμοποιούνται είναι μάρμαρο, γυαλί, σμάλτο
Ενδεικτική τιμή -ανάλογα με υλικά & σχέδιο- από 1500-4000 € /m2

Διακόσμηση

Μοτίβο ψηφιδωτού

Μοτίβο ψηφιδωτού για πάτωμα η τοίχο
Υλικά που χρησιμοποιούνται είναι μάρμαρο, γυαλί, σμάλτο
Ενδεικτική τιμή -ανάλογα με υλικά & σχέδιο- από 1500-4000 € /m2

Διακόσμηση

Μοτίβο ψηφιδωτού

Μοτίβο ψηφιδωτού για πάτωμα η τοίχο
Υλικά που χρησιμοποιούνται είναι μάρμαρο, γυαλί, σμάλτο
Ενδεικτική τιμή -ανάλογα με υλικά & σχέδιο- από 1500-4000 € /m2

Διακόσμηση

Μοτίβο ψηφιδωτού

Μοτίβο ψηφιδωτού για πάτωμα η τοίχο
Υλικά που χρησιμοποιούνται είναι μάρμαρο, γυαλί, σμάλτο
Ενδεικτική τιμή -ανάλογα με υλικά & σχέδιο- από 1500-4000 € /m2

Διακόσμηση

Μοτίβο ψηφιδωτού

Μοτίβο ψηφιδωτού για πάτωμα η τοίχο
Υλικά που χρησιμοποιούνται είναι μάρμαρο, γυαλί, σμάλτο
Ενδεικτική τιμή -ανάλογα με υλικά & σχέδιο- από 1500-4000 € /m2

Διακόσμηση

Μοτίβο ψηφιδωτού

Μοτίβο ψηφιδωτού για πάτωμα η τοίχο
Υλικά που χρησιμοποιούνται είναι μάρμαρο, γυαλί, σμάλτο
Ενδεικτική τιμή -ανάλογα με υλικά & σχέδιο- από 1500-4000 € /m2

Διακόσμηση

Μοτίβο ψηφιδωτού

Μοτίβο ψηφιδωτού για πάτωμα η τοίχο
Υλικά που χρησιμοποιούνται είναι μάρμαρο, γυαλί, σμάλτο
Ενδεικτική τιμή -ανάλογα με υλικά & σχέδιο- από 1500-4000 € /m2

Διακόσμηση

Μοτίβο ψηφιδωτού

Μοτίβο ψηφιδωτού για πάτωμα η τοίχο
Υλικά που χρησιμοποιούνται είναι μάρμαρο, γυαλί, σμάλτο
Ενδεικτική τιμή -ανάλογα με υλικά & σχέδιο- από 1500-4000 € /m2