Omaggio a de Chirico

Omaggio a de Chirico,1990

Συλλογή Omaggio a de Chirico
Ζωγράφος: Πέτρος Έργο: Λάδι σε καμβά
Διαστάσεις σε cm 130×200

Omaggio a de Chirico

Omaggio a de Chirico,1990

Συλλογή προσωπική
Ζωγράφος: Πέτρος Έργο: t.m. su cartone
Διαστάσεις σε cm 70×100

Omaggio a de Chirico

Omaggio a de Chirico,1990

Συλλογή Omaggio a de Chirico
Ζωγράφος: Πέτρος Έργο: Λάδι σε καμβά
Διαστάσεις σε cm 130×200

Omaggio a de Chirico

Omaggio a de Chirico,1990

Συλλογή Omaggio a de Chirico
Ζωγράφος: Πέτρος Έργο: t.m. su cartone
Διαστάσεις σε cm 70×100

Omaggio a de Chirico

Omaggio a de Chirico,1990

Συλλογή Omaggio a de Chirico
Ζωγράφος: Πέτρος Έργο: Λάδι σε καμβά
Διαστάσεις σε cm 130×200

Omaggio a de Chirico

Omaggio a de Chirico,1990

Συλλογή Omaggio a de Chirico
Ζωγράφος: Πέτρος Έργο: Λάδι σε καμβά
Διαστάσεις σε cm 130×200

Omaggio a de Chirico

Omaggio a de Chirico,1990

Συλλογή Omaggio a de Chirico
Ζωγράφος: Πέτρος Έργο: Λάδι σε καμβά
Διαστάσεις σε cm 140×200

Omaggio a de Chirico

Omaggio a de Chirico,1990

Συλλογή προσωπική
Ζωγράφος: Πέτρος Έργο: t.m. su cartone
Διαστάσεις σε cm 62×82

 Omaggio a de Chirico

Ritratto metafisico, 1991

Συλλογή Omaggio a de Chirico
Ζωγράφος: Πέτρος Έργο:Λάδι σε καμβά
Διαστάσεις σε cm 156×119


Επόμενα »