Πινοκοθήκη Accordia

Παναγία

Αντίγραφο απο την χριστιανική αγιογραφία
Μεταξοτυπία σε φύλλο χρυσού (23Κ)
Διαστάσεις από 40mmx60mm

Πινοκοθήκη Accordia

Αρχάγγελος

Αντίγραφο απο την χριστιανική αγιογραφία
Μεταξοτυπία σε φύλλο χρυσού (23Κ)
Διαστάσεις από 40mmx60mm

Πινοκοθήκη Accordia

Παναγία

Αντίγραφο απο την χριστιανική αγιογραφία
Μεταξοτυπία σε φύλλο χρυσού (23Κ)
Διαστάσεις από 40mmx60mm

Πινοκοθήκη Accordia

Παναγία

Αντίγραφο απο την χριστιανική αγιογραφία
Μεταξοτυπία σε φύλλο χρυσού (23Κ)
Διαστάσεις από 40mmx60mm

Πινοκοθήκη Accordia

Παναγία

Αντίγραφο απο την χριστιανική αγιογραφία
Μεταξοτυπία σε φύλλο χρυσού (23Κ)
Διαστάσεις από 40mmx60mm

Πινοκοθήκη Accordia

Παναγία

Αντίγραφο απο την χριστιανική αγιογραφία
Μεταξοτυπία σε φύλλο χρυσού (23Κ)
Διαστάσεις από 40mmx60mm

Πινοκοθήκη Accordia

Παναγία

Αντίγραφο απο την χριστιανική αγιογραφία
Μεταξοτυπία σε φύλλο χρυσού (23Κ)
Διαστάσεις από 40mmx60mm

Πινοκοθήκη Accordia

Παναγία

Αντίγραφο απο την χριστιανική αγιογραφία
Μεταξοτυπία σε φύλλο χρυσού (23Κ)
Διαστάσεις από 40mmx60mm

Πινοκοθήκη Ολυμπία

Παναγία

Αντίγραφο απο την χριστιανική αγιογραφία
Μεταξοτυπία σε φύλλο χρυσού (23Κ)
Διαστάσεις από 40mmx60mm


Επόμενα »