Africa motif 2

Africa art motif

Africa artmotif

Mεταξοτυπία σε ασήμι 925/‰
Μοτίβο από την συλλογή Αfrica ενυπόγραφο
Εκδίδεται σε διαστάσεις από 60mmx90mm. Τιμή 260 €

Philips Africa,Αφιερώματα