Africa motif 8

Africa art motif

Africa artmotif

Mεταξοτυπία σε ασήμι 925 ‰
Μοτίβο από την συλλογή Αfrica ενυπόγραφο
Εκδίδεται σε διαστάσεις από 60mmx90mm. Τιμή 270 €

Philips Africa,Αφιερώματα