Chirico -18-

 Omaggio a de Chirico

Omaggio a de Chirico,1990

Συλλογή Omaggio a de Chirico
Ζωγράφος: Πέτρος Έργο: t.m. su cartone
Διαστάσεις σε cm 69×97

Omaggio a de Chirico,Ζωγράφοι