Chirico -3-

Omaggio a de Chirico

Omaggio a de Chirico,1990

Συλλογή προσωπική
Ζωγράφος: Πέτρος Έργο: t.m. su cartone
Διαστάσεις σε cm 70×100

Omaggio a de Chirico,Ζωγράφοι