Chirico -13-

Omaggio a de Chirico

Omaggio a de Chirico,1990

Συλλογή προσωπική
Ζωγράφος: Πέτρος Έργο: t.m. su cartone
Διαστάσεις σε cm 62×82

Omaggio a de Chirico,Ζωγράφοι